Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 16, 2023

Одним із елементів, які формують ідентичність нації, є культура. Однак у драматичний час війни в Україні вона виходить за межі однієї держави чи нації та бере на себе зовсім...


Jun 16, 2023

Jednym z elementów budujących tożsamość narodu jest kultura. W dramatycznym czasie wojny w Ukrainie wychodzi ona jednak poza granice jednego państwa czy narodu i przejmuje zupełnie inną rolę skupioną wokół motta UE: „zjednoczeni w różnorodności”. Gościem podcastu „Idea wspólnoty” jest Switłana...


May 31, 2023

За даними Міністерства праці та соціальної політики, з початку повномасштабної війни понад 900 тис. українців знайшли роботу в Польщі. Спочатку у багатьох виникали питання про...


May 31, 2023

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, od początku wojny zatrudnienie w Polsce znalazło ponad 900 tys. Ukraińców. Początkowo u wielu osób pojawiały się pytania dotyczące tego czy ta grupa nie wyprze Polaków z rynku pracy. Dziś już wiadomo, że uchodźcy wojenni jedynie uzupełnili...


May 24, 2023

Війна в Україні показала, наскільки важливими у світі, повному фейкових новин, є перевірені новини. Адже ця війна відбувається не лише на Донбасі, в Запоріжжі чи...