Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 04, 2024

Koalicja rządząca sięgnęła po władzę obietnicą 100 konkretów po 100 dniach. My pytamy, jakich konkretów oczekuje od rządu biznes?