Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2024

W Schronisku Na Paluchu, znanym z rozbudowanego wolontariatu, doszło do konfliktu pomiędzy nową dyrekcją a wolontariuszami. Ta sytuacja skłoniła ekipę podcastu "Tu piesek" do rozmowy o tym, kim są wolontariusze, jaka jest ich rola, ile pracy i ile czegoś, co mamy najcenniejsze, czyli czasu, wkładają w pomoc zwierzętom.