Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2018

Rozmowa z z Grażyną Wiśniewską o uzależnieniu i walce z alkoholizmem.


Mar 20, 2018

Rozmowa z Danutą Gojdź o wychowaniu syna, marzeniu posiadania wnuków i dziecięcych ambicjach.


Mar 13, 2018

Rozmowa z Barbarą Mielcarz o wychowaniu córki.


Mar 06, 2018

Rozmowa z Lidią Bachledą-Curuś m.in. o związku córki z Colinem Farrelem, a także jej roli w „Panu Tadeuszu”.