Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 20, 2022

Prezydent Emmanuel Macron spędził ostatnie dni przed wyborami do Zgromadzenia Narodowego, podróżując do Mołdawii i Ukrainy, żeby ogłosić im, że Unia Europejska przyjmie je jako kandydatów do członkostwa we wspólnocie. Być może, gdyby opóźnił tę podróż o kilka dni i zamiast tego zajął się na poważnie kampanią parlamentarną, to nie straciłby wygodnej większości jaką miał we francuskim parlamencie. Michał Broniatowski i Adam Jasser woleli jednak głównie porozmawiać w podcaście "O świecie w Onecie" o perspektywie członkostwa Ukrainy w Unii – i pospierali się w tej sprawie.