Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 20, 2020

Rząd zamyka szkoły i wprowadza wiele ograniczeń w związku z koronawirusem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na pytania Andrzeja Stankiewicza, stwierdza, że w Polsce nie ma epidemii. Czy działania rządu są wystarczające? Czy ograniczenia nie zostały wprowadzone zbyt późno?