Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 29, 2022

Samodzielne macierzyństwo to wyzwanie. Nawet jeśli masz pieniądze, super pracę i bez przerwy podróżujesz - bywa bardzo ciężko. A zwłaszcza, gdy nie chcesz się poddać i do końca walczysz o pełną rodzinę dla swoich dzieci. Tak jak Anna Wendzikowska. Nam opowiada o tym, jak zdołała przezwyciężyć to, co złe i zbudować swój świat na nowo.