Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 09, 2021

W kolejnym odcinku podcastu Technicznie Rzecz Biorąc gośćmi Macieja Kaweckiego byli Agnieszka Elwertowska oraz dr Grzegorz Mathea. Tematem rozmowy był stan polskiego systemu edukacyjnego oraz to, dlaczego młodzi ludzie chcący związać się z astronautyką i innymi naukami ścisłymi coraz częściej „uciekają” z polskich uczelni.