Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 16, 2023

Одним із елементів, які формують ідентичність нації, є культура. Однак у драматичний час війни в Україні вона виходить за межі однієї держави чи нації та бере на себе зовсім...


Jun 16, 2023

Jednym z elementów budujących tożsamość narodu jest kultura. W dramatycznym czasie wojny w Ukrainie wychodzi ona jednak poza granice jednego państwa czy narodu i przejmuje zupełnie inną rolę skupioną wokół motta UE: „zjednoczeni w różnorodności”. Gościem podcastu „Idea wspólnoty” jest Switłana...