Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2023

Wywiad przeprowadzony z Agnieszka Gąsior-Guziak –  położną. Pani Agnieszka odpowiada na pytanie dlaczego bankowanie krwi pępowinowej jest jedną z ważniejszych decyzji, którą powinni przemyśleć przyszli rodzice. Mówi także z jakimi rozterkami zmagają się młode mamy przed porodem i jaka jest rola położnej we wspieraniu ciężarnej.