Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 09, 2022

- Wszystko, co utrudnia agresję Putina, jest dobre. Oczywiście to się wiąże z kosztami, ale to jest pomoc dla Ukrainy, która została bandycko napadnięta przez putinowską Rosję - mówił Balcerowicz.
- Mówi się o tym, że możliwa jest niewypłacalność Rosji. Większość rezerw dewizowych Centralnego Banku Rosji jest unieruchomiona, bo jest w rękach Zachodu - mówił były prezes Narodowego Banku Polskiego.