Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 08, 2022

- Walka miejska jest czymś najtrudniejszym, co może czekać stronę rosyjską, więc szturm na Kijów może być bardzo ryzykowny. Bardziej prawdopodobne jest to, że Putin będzie chciał otoczyć Kijów i wziąć go głodem - mówił Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.
Eberhardt był pytany również w programie, dlaczego wojska rosyjskie atakują obiekty cywilne. - Myślę, że to chęć osłabienia morale broniących się Ukraińców. Wywołania u nich przekonania, że ta wojna nie ma sensu, że do niczego dobrego nie prowadzi – mówił dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.
- Nawet jeśli Rosja zdemoluje Ukrainę, to zniszczy również siebie. Sankcje nałożone na Rosję będą miały dewastujący wpływ na jej gospodarkę, a z czasem też niszczący wpływ na stabilność wewnętrzną w Rosji - powiedział Eberhardt.
- Chiny to jedyna poduszka bezpieczeństwa, jaka została Putinowi w obliczu zamrożenia rosyjskich rezerw walutowych. Chiny będą w cichy sposób wspierać Rosję, zmieniając naturę relacji między tymi dwoma krajami. Rosja coraz bardziej będzie stawać się chińskim wasalem - dodał dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.