Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 13, 2022

Ukraiński aktor Artem Maniulov, mieszkający w Polsce, stworzył stronę Dom bez wojny, Teatr Powszechny w Warszawie przyjmuje pod swój dach uchodźców, karmi, pomaga w znalezieniu miejsca do życia. Alona Szostak i Sofija Popowa, aktorki jedna z pochodzenia rosyjsko-polskiego, druga ukraińskiego, zaśpiewały wspólnie piosenkę do słów Małgorzaty Zwolińskiej „Modlitwa za Ukrainę”. Posłuchajmy piosenki i za chwilę połączymy się z wykonawczyniami, a potem z Artemem Maniulovem i Pawłem Łysakiem, dyrektorem Teatru Powszechnego.