Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 13, 2022

Śmierć Karola Wojtyły pokazywały media na całym świecie. Ale nigdy nie w sposób typowy dla biologicznego umierania człowieka. Była misterium. Czy pokazanie papieża jako starca w pampersie to odzieranie go z godności? A może jedynie świadectwo, że wobec śmieci wszyscy jesteśmy równi?