Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2019

Pełnej wersji podcastu posłuchasz w aplikacji Onet Audio. 

Rok 2000. Pewnego dnia do muzeum wpływa faksem wniosek, którego autor podaje się za studenta ASP. Prosi o możliwość zrobienia szkicu obrazu Heinricha von Zügel'a "Przez las". Po kilku wewnętrznych procedurach muzealnych otrzymuje zgodę. Pewnej niedzieli pojawia się w muzeum. Rozkłada dużą teczkę na rysunki i zaczyna pracować. W swoim szkicowniku przygotowaną kopię obrazu Moneta "Plaża w Pourville", która wisi obok pracy Zügel'a. W momencie, gdy kobieta wychodzi, zaczyna powoli skalpelem wycinać z ram obraz francuskiego impresjonisty. Podmienia obraz i po paru godzinach opuszcza budynek. Dopiero we wtorek jeden z pracowników zauważa, że jedna z krawędzi obrazu nienaturalnie odstaje od ramy. Intensywne dochodzenie ws. kradzieży, zanim zostanie umorzone, trwa 6 lat. Dopiero po 9 latach w policyjnym systemie pojawia się zgodność odcisków palców z kradzieżą obrazu. Kto ukradł dzieło Moneta? Czy dosięgła go ręka sprawiedliwości? Czy sprawa uległa przedawnieniu? Czy odnaleziono obraz?