Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2023

Edyta Kowalczyk i Łukasz Kadziewicz rozmawiają o tym, co wydarzyło się w siatkarskiej PlusLidze oraz w europejskich pucharach.