Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 05, 2022

Kiedy poważni politycy, adwokaci i publicyści mówią dziś, że Roman Giertych jest znakomitym kandydatem na nowego ministra sprawiedliwości, traktuję to jako żart. To chichot historii, pokazujący bagienko liberalnej opozycji w Polsce.

Bardzo się bałam, że przed wyborami parlamentarnymi wróci temat osób...