Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 06, 2021

Rozmawiamy z Dominiką Szaciłło - laureatką zeszłorocznej edycji plebiscytu Lirene. Kobieta. Innowacja o docenianiu kobiet, które swoim zaangażowanym działaniem, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i niezwykłą przedsiębiorczością kształtują lepszą przyszłość.