Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2019

W naszej części Europy na pełną równość musimy poczekać jeszcze 124 lata. Według danych Międzynarodowego Forum Ekonomicznego dojdzie do tego dokładnie w 2143 roku - o ile utrzymamy dotychczasowe tempo zmian. Wierzymy, że jesteśmy w stanie przyspieszyć zegar, ale pracę trzeba zacząć od siebie. Jak postępować na rozmowach o pracę? Jak negocjować z szefem? Jak zostać szefową i zarządzać innymi? Katarzyna Wierzbowska, założycielka i prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet dzieli się swoimi doświadczeniami.