Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 13, 2021

Czy podróżowanie po świecie przy zachowaniu zdrowego rozsądku oraz przestrzeganiu obostrzeń sanitarnych jest w ogóle możliwe? Jak najbardziej! Zdecydujcie tylko, dokąd teraz…