Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 22, 2021

Tym razem w podcaście „Europejskie dylematy” wybierzemy się daleko poza granice Europy. Zajmiemy się relacjami Unii Europejskiej i Republiki Południowej Afryki. Wspólnotę i RPA łączą bowiem ścisłe relacje i to nie tylko gospodarcze. Unia jest oczywiście ważnym partnerem handlowym RPA, ale jednocześnie wspiera ten kraj w kwestii między innymi edukacji. Nad współpracą i dobrymi relacjami pomiędzy europejską wspólnotą i jej afrykańskim partnerem czuwa jedna z 44 delegacji tej kadencji PE. Mowa o Delegacji do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki, jej przewodniczącą jest nasz gość - Magdalena Adamowicz.