Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 20, 2021

Jedną z podstaw UE jest zasada swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału, czyli w skrócie wspólny rynek. A jest on jednym z większych na świecie i obejmuje ponad 500 milionów konsumentów. Wg ostatnich badań zasady swobodnego przepływu towarów i usług generują rocznie korzyści szacowane na...


Jan 20, 2021

Europarlament ma w tej kadencji 44 delegacje międzyparlamentarne. Odpowiadają one m.in. za promowanie podstawowych wartości UE: demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności. Jedną z ważniejszych delegacji, z racji wydarzeń po wyborach prezydenckich, jest delegacja do...


Jan 20, 2021

Ochrona zdrowia staje się coraz ważniejszym tematem w całej Europie. Oczywiście przyczyniła się do tego pandemia koronwirusa, ale ważnych zdrowotnych kwestii jest więcej a jedną z najpilniejszych jest walka z nowotworami. Rak, po chorobach układu krążenia, jest drugą główną przyczyną zgonów w...


Jan 08, 2021

Od marca 2014 r.- w odpowiedzi na zajęcie Krymu i kryzys na Ukrainie- Parlament Europejski zaprzestał stosunków międzyparlamentarnych z Rosją. Jak dziś wyglądają relacje Unia Europejska - Kreml i czy jest szansa na ich normalizację? O tym w programie „Europejskie dylematy” rozmawiamy z...


Jan 08, 2021

Przez 16 lat obecności Polski w Unii Europejskiej, nasz kraj otrzymał „na czysto” około 130 miliardów euro. Trudno dziś sobie wyobrazić, jak wyglądałby nasz kraj bez tych pieniędzy i zmian, które umożliwiły. Takie są efekty prac wokół budżetu Unii, ale czy słyszeliście kiedyś, jak wyglądają...