Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2021

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest równouprawnienie i wyrównywanie szans pomiędzy kobietami i mężczyznami. Zdaniem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen: „Równość płci stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, ale nie jest jeszcze rzeczywistością”. Nierówność wciąż dotyczy bowiem m.in. w dużej mierze pracy i płacy. Dużym problemem jest również przemoc wobec kobiet. Nad rozwiązaniem tych kwestii pracuje wiele instytucji unijnych, a wśród nich Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. Gościem kolejnego odcina podcastu „Europejskie dylematy”jest jej wiceprzewodnicząca, dr Sylwia Spurek.