Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 19, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Radosławem Fogielem o apelu prof. Adama Strzembosza, który wezwał do dymisji Zbigniewa Ziobry, sytuacji w polskim sądownictwie i sprawie wydatków Polskiej Fundacji Narodowej, która zapłaciła 20 mln zł amerykańskiej firmie PR-owej za promocję Polski.


Sep 12, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Michałem Kamińskim o  przerwie w obradach Sejmu, klauzuli w ustawie dot. jawności majątków rodzin urzędników i trwającej kampanii wyborczej.


Sep 05, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Jarosławem Sellinem m.in. o kandydaturze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na stanowisko premiera, o wyroku NSA w sprawie upublicznienia list poparcie dla sędziów do KRS, aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz o tzw. cysternach wstydu.


Jun 13, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Bartoszem Kownackim o wizycie Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych oraz o sprawie Marka Falenty.


Jun 06, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Markiem Sawickim o zbliżających się wyborach krajowych, o Koalicji Polskiej i Waldemarze Pawlaku.