Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Stanisławem Tyszką o Polskiej Fundacji Narodowej oraz nagrodach dla rządu przyznanych przez Beatę Szydło.


Mar 22, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Joanną Scheuring-Wielgus o strajku kobiet przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych.


Mar 15, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Piotrem Liroyem-Marcem o zarobkach ministrów oraz o tym, czy będzie kandydował na prezydenta Kielc.


Mar 07, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Piotrem Apelem o procesie wyboru sędziów do KRS oraz o poparciu dla ustawy o IPN przez posłów Kukiz’15.