Preview Mode Links will not work in preview mode

May 24, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Tadeuszem Cymańskim o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego oraz o obniżeniu wynagrodzeń poselskich.


May 17, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o Wojsku Obrony Terytorialnej oraz o obniżeniu pensji samorządowcom.


May 10, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Borysem Budką o wykorzystywaniu mediów społecznościowych przy wyborach.