Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Bronisławem Komorowskim o kandydaturze Patryka Jakiego na prezydenta Warszawy oraz o środowisku PiS.


Jun 14, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Adamem Bielanem o prezydenckim projekcie referendum oraz o Antonim Macierewiczu.


Jun 07, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Joanną Schmidt o byciu posłem niezależnym oraz o sytuacji w Nowoczesnej.