Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Ryszardem Czarneckim o skardze KE do TSUE przeciwko Polsce, spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem w siedzibie ONZ oraz wypowiedziach Mateusza Morawieckiego.


Sep 20, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Karolem Karskim o spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem i reformie sądownictwa.


Sep 13, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Kornelem Morawieckim o  relacjach polsko-rosyjskich, pozycji syna, premiera Mateusza Morawieckiego, w obozie "dobrej zmiany" i sytuacji w sądownictwie.


Sep 06, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Adamem Bielanem o jedności prawicy i aferze taśmowej.