Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2018

Mikołaj Wójcik rozmawia z Marcinem Kierwińskm o wynikach wyborów samorządowych oraz o współpracy KO z PSL-em.


Oct 18, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Stanisławem Tyszką o aferze taśmowej z udziałem Mateusza Morawieckiego i zbliżających się wyborach samorządowych.


Oct 11, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Rafałem Bochenkiem o aferze taśmowej i zbliżających się wyborach samorządowych.


Oct 04, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Michałem Wosiem o aferze podsłuchowej i nagraniu premiera Mateusza Morawieckiego.