Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 13, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Bartoszem Kownackim o wizycie Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych oraz o sprawie Marka Falenty.


Jun 06, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Markiem Sawickim o zbliżających się wyborach krajowych, o Koalicji Polskiej i Waldemarze Pawlaku.