Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Tomaszem Grodzkim o wycofanych zarzutach prof. Agnieszki Popieli, prawyborach w PO i aferze wokół Mariana Banasia.


Nov 21, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Iwoną Hartwich o Funduszu Solidarnościowym oraz o żeńskich końcówkach.


Nov 14, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Piotrem Zgorzelskim m.in. o zniesieniu 30-krotności składek ZUS, spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza i Donalda Tuska w Brukseli i przyszłości Pawła Kukiza.


Nov 07, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Ryszardem Czarneckim o wyborach prezydenckich, rezygnacji Donalda Tuska z udziału w wyborach prezydenckich, decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który wyznaczył Antoniego Macierewicza do roli marszałka seniora Sejmu oraz o kandydaturze Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i...