Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 12, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Pawłem Kowalem o powrocie do polityki, Marianie Banasiu i Nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk.


Dec 05, 2019

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Jackiem Ozdobą o aferze Mariana Banasia.