Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 30, 2020

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Andrzejem Rozenkiem o sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, sprawie Mariusza Kamińskiego i agenta Tomka oraz o kampanii prezydenckiej.


Jan 23, 2020

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej ze Zbigniewem Girzyńskim o sporze wokół polskiego sądownictwa, wniosku marszałek Sejmu Elżbiety Witek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP a SN, oraz o prezydencie Andrzeju Dudzie.


Jan 16, 2020

Rozmowa Agnieszki Burzyńskiej z Michałem Wójcikiem na temat wizyty Komisji Weneckiej w Polsce, praworządności i sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości.