Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Krzysztofem Łapińskim o liście ambasador Mosbacher, sytuacji na Ukrainie oraz powołaniu komisji śledzczej ds. afery KNF.