Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 30, 2021

O tym jak wprowadzić sprzedaż zdalną, prowadzić skuteczne rozmowy sprzedażowe, skracać czas, sprzedawać więcej, szybciej i droższe produkty mówi w podcaście Forbes Women Barbara Piasek, CEO Evenea.