Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2022

„Często organizacje wspierają zachowania i praktyki, które powodują, że czujemy się bezsilni. Jesteśmy jak w pułapce – zmuszani do podejmowania działań, które są wbrew nam, są niewykonalne czasowo, do których nie mamy kompetencji, narzędzi, wsparcia. W tych kulturach organizacyjnych nie ma zgody na...


Sep 07, 2022

W najnowszym odcinku Forbes Women Podcast rozmawiamy o temacie trudnym, ukrywanym i wstydliwym, który wciąż jest w sferze tabu, czyli o uzależnieniach wśród kobiet, również wśród kobiet sukcesu. Cały odcinek do wysłuchania w aplikacji Onet Audio.