Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2023

Tego podcastu możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio

Rozwój kariery zawodowej uwarunkowany jest wieloma czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zewnętrzne to wciąż silne uwikłanie kobiet w tradycyjne role. Ponad 75% nieodpłatnej pracy opiekuńczej na świecie jest wykonywana przez kobiety. Ale bardziej...


May 19, 2023

Całość TYLKO w aplikacji Onet Audio. Subskrybuj pakiet Onet Premium i słuchaj bez limitu.

„Redukcja napięcia jest związana z potrzebami, które każdy z nas ma, tymi uwarunkowanymi genetycznie. Jeżeli one są niezaspokojone, to zawsze będzie pojawiać się napięcie. Poruszam temat ulgi, bo ona jest w wielu...


May 10, 2023

Całość bezpłatnie TYLKO w aplikacji Onet Audio

„Stanęliśmy przed pytaniem, jak budować strategię w czasach niepewności. Branża turystyczna jest bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne, reaguje od razu. Turystka przetrwała pandemię i wiele innych kryzysów, ale zmieniły się trendy. Poprzez konsolidację...


Apr 26, 2023

Prowadząca: Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz

Gościni: Magdalena Warzybok, Partner, Dyrektor Zarządzająca Kincentric Polska 

Najważniejsze czynniki wpływające obecnie na zaangażowanie pracowników to przywództwo i poczucie, że firma komunikuje się w sposób otwarty i transparentny. Gdy tuż na początku pandemii,...


Apr 19, 2023

Wysługiwanie się kobietami w miejscu pracy, zdrabnianie imion ekspertek, tłumaczenie kobietom świata… Słyszałyście kiedyś zdanie: Słoneczko, zrób mi kawę? Albo: Mogłabyś skoczyć po papier, przynieść notatki, posprzątać po statusie? W najnowszym odcinku Forbes Women rozmawiamy o dyskryminacji –...