Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 08, 2023

Dziś w Polsce mamy taki czas, że o prawa, które zdobyły nasze babki i matki musimy walczyć na nowo. Razem z Katarzyną Gaweł-Brudkiewicz podsumowujemy wielkie spotkanie kobiet w  Poznaniu.

Za nami XV jubileuszowy Kongres Kobiet. Przez 2 dni ponad 5000 kobiet: ekonomistek, przedsiębiorczyń, polityczek, dziennikarek, działaczek, ekspertek z różnych dziedzin rozmawiało na temat szeroko pojętej równości płci. Słowa, które wybrzmiewały podczas Kongresu najczęściej to: patriarchat, (eko)feminizm, polityka i edukacja. Jakie są główne wnioski z Kongresu, interesujące dane oraz dlaczego warto tam być, rozmawiam w podcaście Forbes Women z Katarzyną Gaweł, liderką EqualVoice w Ringier Axel Springer Polska - inicjatywy wspierającej równy głos kobiet i mężczyzn w mediach.

 

78% Polaków i Polek nie zna pojęcia luki płacowej, a tymczasem skorygowana luka płacowa pozostaje od lat na niezmiennym poziomie ok. 12%. W 70% firm ten temat w ogóle nie jest podejmowany. Utrwala się gorsza pozycja kobiet na rynku pracy w porównaniu z pozycją mężczyzn. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym (18-59/64) wzrósł w latach 2019-2022 z 72,1% do 76%, a mężczyzn z 80% do 83,5%. Różnica w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn pozostaje na podobnym poziomie i wyniosła w 2022 r. 7,5 punktów procentowych. Główną przyczyną niższej aktywności zawodowej kobiet są wciąż obowiązki rodzinne stanowiące 32% wszystkich przyczyn, które dla mężczyzny stanowią tylko 3% wszystkich przyczyn. To wybrane dane z najnowszego raportu Stowarzyszenia Kongres Kobiet "Kobiety, rynek pracy i równość płac”. Nie napawają optymizmem.

 

Według najnowszego raportu Global Gender Gap Report 2023 kobiety na całym świecie będą miały równe szanse i równy status społeczny, ekonomiczny i polityczny za 131 lat. Z jednej strony, co podkreślano na Kongresie, świadomość w zakresie ważności i korzyści z równości płci znacznie się zwiększyły, ale z drugiej, trudno o mechanizmy je wyrównujące. Przykładowo, 10 lat trwały prace nad dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów wprowadzającej m.in. urlop rodzicielski do 9 tygodni dla ojców i matek. W praktyce chodzi o zachętę do wykorzystania urlopu przez ojców. Kobiety mają zagwarantowane 35% miejsc na listach wyborczych, ale nadal w Sejmie jest tylko 27% polityczek.

 

Dodatkowo, w Polsce wręcz cofamy się w zakresie praw kobiet, np. w zakresie prawa do opieki zdrowotnej (dofinansowanie do in vitro, opieka okołoporodowa i porodowa, prawo do aborcji, dostęp do antykoncepcji), czy w edukacji. Nie mamy w szkołach edukacji seksualnej, a podręczniki szkolne utrwalają stereotypy. W szkołach i domach dziewczynki są uczone, że mają być grzeczne, posłuszne i skromne. Chłopcy wręcz przeciwnie - są zachęcani do podejmowania ryzyka, odważnej postawy i jawnego wyrażania swoich emocji. Szkoła nie uczy i nie daje przestrzeni do wyrażania swojego zdania przez dziewczynki, które są przekrzykiwane przez chłopców uczonych innej postawy.

 

To wszystko przekłada się później na dużo niższy, w porównaniu do mężczyzn, udział głosu kobiet w mediach, w polityce, brak kobiet na stanowiskach zarządczych, liderskich. Dziewczynkom a następnie kobietom dosłownie więźnie głos w gardle, bo nie zostały nauczone w młodości jak go używać. I nie używają go, aby wyrazić swoje zdanie w wyborach, bo prawie 50% z nich nie korzysta ze swojego prawa wyborczego. Edukacja i polityka są ze sobą nierozerwanie związane co wielokrotnie podkreślano i obrazowano przykładami podczas Kongresu Kobiet.