Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 15, 2021

Kobiety mogą odegrać kluczową rolę w odbudowie gospodarki. Są niewykorzystanym potencjałem  — mówi dr Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka i ekspertka ONZ