Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2022

„Często organizacje wspierają zachowania i praktyki, które powodują, że czujemy się bezsilni. Jesteśmy jak w pułapce – zmuszani do podejmowania działań, które są wbrew nam, są niewykonalne czasowo, do których nie mamy kompetencji, narzędzi, wsparcia. W tych kulturach organizacyjnych nie ma zgody na błędy. Liderzy nie dają przestrzeni, aby szczerze rozmawiać o problemach. Bo jak przyniosę problem, to znaczy, że ja jestem problemem” – mówi Ewa Bocian, założycielka firmy Conscious Organization w najnowszym odcinku Forbes Women Podcast. Cały odcinek do wysłuchania w aplikacji Onet Audio.