Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 23, 2020

Granica pomiędzy tym, czy w Polsce działają kluby motocyklowe czy są to stricte gangi jest bardzo płynna. Odnotowane są jednak przypadki grup przestępczych, bardzo często o charakterze zorganizowanym i zbrojnym, które działają w strukturach klubów motocyklowych, wykorzystując tę subkulturę do działalności przestępczej. Jak działają takie gangi? Czy jest to nowe zjawisko w Polsce? Jakie zasady obowiązują w gangach motocyklowych? O tym, jak wygląda hierarchia w tych grupach i jaką cenę płaci się za wyjście z nich opowiada były policjant CBŚP.