Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 10, 2020

W czasach kiedy digital stał się głównym medium reklamowym, nie wystarczy już  tylko dobry e-commerce. Pandemia pokazała, że  najlepiej poradziły sobie marki zbudowane  na solidnych ideach komunikacyjnych i  mocnych wartościach.

Jakie dzisiaj wyzwania stoją przed dyrektorami marketingu,  co jest wyznacznikiem...