Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 09, 2020

Przyspieszające zmiany klimatyczne , pandemia koronawirusa, napięcia społeczne - jesteśmy w procesie nieustających zmian  i wydaje się, że to nie koniec...  Nie tylko dla ludz,i ale także dla marek. Czego pandemia nauczyła badaczy rynku? Jakie postawy i działania zostaną z konsumentami po pandemii, jakich marek potrzebują konsumenci w niepewnych czasach? Na wszystkie pytania Radka Wierzbińskiego i Mariusza Wąsińskiego w kolejnym wydaniu Impact Voice odpowiada Paweł Ciacek, Client Service Director, Kantar