Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2019

Sztuczna inteligencja to modne hasło, ale czy na tym rzeczywiście da się zarabiać – do tego w Polsce?! Okazuje się, że tak.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy rozmawialiśmy o tym, jak algorytmy pozwalają zarabiać pieniądze polskim przedsiębiorcom. Paneliści: Katarzyna Dorsey, szefowa Yosh.ai, Dorota Żurkowska, wiceprezeska Discovery Polska, Wojciech Pawlak, dyrektor centrum Artificial Intelligence and Data Analysis w NASK, Piotr Marczuk, Microsoft i Piotr Mieczkowski, fundacja Digital Poland.