Preview Mode Links will not work in preview mode

May 10, 2019

Rozmawiamy z Tomaszem Sekielskim o filmie „Tylko nie mów nikomu”

Ten film budzi emocje od momentu, w którym Tomasz Sekielski ogłosił, że zamierza go nakręcić. Zrobił coś, co nie udało się hierarchom i kościelnym instytucjom: wysłuchał ofiar księży pedofilów, a potem pozwolił im się publicznie skonfrontować ze swoimi oprawcami.

Film można oglądać od soboty 11 maja, od godz. 14 na YouTube: https://youtube.com/sekielski