Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2021

Węgiel się kończy, kopalnie są zamykane, górnicy tracą pracę. Nawet Chińczycy zauważyli, że gospodarka oparta na węglu nie ma racji bytu. Nie tylko w Polsce, bo to światowy trend. Jak radzą sobie z tym inne kraje? Kiedy doczekamy się świata bez węgla?

Rozmawiamy z Karoliną Bacą-Pogorzelską z Outriders, współautorką filmu o wydobyciu węgla.