Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2018

Gośćmi Macieja "Sawika" Sawickiego są Fryderyk "Veggie" Kozioł, Michał "Carmac" Blicharz i Filip "Testree" Mątowski.


Oct 18, 2018

Gośćmi Macieja "Sawika" Sawickiego są Michał "Carmac" Blicharz, Fryderyk "Veggie" Kozioł oraz Piotr "Izak" Skowyrski.


Oct 11, 2018

Gośćmi Macieja "Sawika" Sawickiego są Fryderyk "Veggie" Kozioł, Michał "Carmac" Blicharz i Michał Pol.