Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2018

Gośćmi Macieja "Sawika" Sawickiego są Michał "Carmac" Blicharz, Fryderyk "Veggie" Kozioł i Filip "Testree" Mątowski.