Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 07, 2020

W programie Tomasz Smokowski i Mateusz Borek rozmawia z Dariuszem Szpakowskim i Adamem Kotleszką.