Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 03, 2018

W programie Michał Pol rozmawia z Dariuszem Szpakowskim, Przemysławem Rudzkim i Łukaszem Wiśniowskim.